Kortingen en tegemoetkomingen

Studenten:

Als student kan je ook vaak kortingen krijgen bij sportverenigingen.
Hiervoor informeer je best eerst bij jouw school.

OCMW:

Personen die OCMW ondersteuning krijgen kunnen in sommige gevallen beroep doen op een tegemoetkoming van €200 per lid.
Kom gerust langs om deze documenten samen in te vullen, zodat je deze kan indienen bij jouw OCMW.

VT-statuut

Personen die een Verhoogde Tegemoetkoming statuut hebben kunnen krijgen een tegemoetkoming van €100. 
Meer informatie kunt u hier vinden en hier het aanvraagformulier.

Ziekenfonds

Uw mutualiteit geeft ook een kleine tussenkomt voor een sportjaar.
Meer informatie kunt u hier vinden bij welke ziekenfonds u bent aangesloten:
CM - De Voorzorg - Onafhankelijk - Liberale

Search